Ubytovací řád

• Po předložení dokladů totožnosti a zaplacení pobytu jste obdrželi klíč od pokoje a hlavních vchodových dveří. Poslední den pobytu předejte prosím klíče a pokoj majiteli nebo jím pověřené osobě do 10 hodin. Před odjezdem uveďte pokoj do původního stavu.

• V celém objektu platí přísný zákaz kouření. Kouření je povoleno pouze venku na zahradě.
Nedopalky neodhazujte na zem.

• Na pokojích nepoužívejte vlastní elektrospotřebiče.

• Dodržujte noční klid od 22 do 7 hodin. I mimo tuto dobu nerušte ostatní hosty či sousedy přílišným hlukem. 

• Dodržujte čistotu a pořádek, a to i na zahradě a kolem ohniště. Odpad třiďte, popelnice jsou venku vedle objektu.

• Objekt je vybaven hasebními prostředky a podléhá požárním předpisům.

• Dbejte o bezpečnost osob a majetku. Případné škody způsobené na zařízení jste povinni uhradit v plné výši.

• Při každém odchodu zavřete okna (kromě možné polohy pro ventilaci), zhasněte světla, vypněte spotřebiče (vařič), zamkněte pokoj, v nočních hodinách po uzavření hospůdky a servisu i budovu.

• Chovejte se ohleduplně k sousedům, nevstupujte na jejich pozemky. Je možné se pohybovat volně po pozemku příslušící Ubytovně.

Stornopoplatky

- více než 1 měsíc před zahájením pobytu - bez storno poplatku
- 8 - 30 dnů před zahájením pobytu - 50%
- týden před zahájením pobytu - 100%

Děkujeme za dodržování pravidel v našem ubytovacím zařízení a přejeme Vám příjemný pobyt.

 


SUNDISK s.r.o.
Kontaktní osoba: Tomáš Koudelka, tel.: 776 702 742
Využijte rovněž služeb našich sportovně-rekreačních areálů a půjčoven sportovních potřeb na Žluté plovárně na Malé Skále a v Dolánkách.
www.zlutaplovarna.cz | tel.: +420 775 580 388

 


Novinky

+420 485 100 500 Naše provozovny:

Provozovatel

Sundisk s.r.o.

Sportovní a kulturní produkce Firemní akce (outdoor,teambuilding) Event marketing

Všechny naše provozovny: